Wyjazdy z polski: codziennie
powroty do polski: codziennie
Godziny otwarcia biura: codziennie
Rezerwacje przyjmujemy codziennie: codziennie
UWAGA!
Każda rezerwacja musi być potwierdzona w przeddzień wyjazdu
do godz 13:00- w przeciwnym razie zostanie anulowana.

Bezpieczna podróż do Holandii

W czasach, kiedy dostępność do różnych form przemieszczania się na duże odległości jest powszechna, a w związku z otwartością granic również bardzo natężona, ludzie jeżdżą. Jeżdżą do pracy poza granicami kraju, bądź też do rodziny, która tam mieszka. Korzystają także z komunikacji, aby mieszkając za granicą móc bez trudu i wysiłku przyjechać w odwiedziny do Polski. Zjawisko to jest więc różnie umotywowane, ale tak powszechne i częste, że nikogo nie dziwi.

Bus do Holandii

Wśród wielu form komunikacji, przewóz pasażerów busami do Niemiec i Holandii, będący odpowiedzią na duże zapotrzebowanie, staje się ze względu na swą wygodę, istotnym elementem procesu przemieszczania się ludzi.

W tym miejscu powstaje pierwszy warunek właściwej usługi, jej skuteczność. Pasażer powinien dotrzeć do celu przede wszystkim bezpiecznie. Dlatego też, bezpieczeństwo podróżnych staje się priorytetem firmy, któremu podporządkowane są wszystkie inne względy. Klient korzystając z usługi oddaje swe życie i zdrowie firmie, która jest w pełni świadoma i odpowiedzialna za powierzone zaufanie.

Stąd też wywiązując się z pokładanych oczekiwań, firma oferuje nowoczesną flotę busów, które nie tylko zapewniają komfortową podróż, ale przede wszystkim spełniają najnowsze standardy bezpieczeństwa i niezawodności. Bezpieczeństwo pasażera nie jest jednak jednoznaczne tylko z rocznikiem produkcji samochodu, ale również z regularnym dozorem technicznym jego sprawności. Z tego powodu busy są regularnie serwisowane a ich stan techniczny każdorazowo przed wyjazdem w trasę dokładnie sprawdzany.

Bezpieczeństwo podróży busem

Kolejnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo podróży busem jest czynnik ludzki. Na pierwszym miejscu jest nim osoba kierowcy. On właśnie odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów oraz jest gwarantem dotarcia do celu. W związku z tym kolejnym koniecznym priorytetem oprócz nowoczesnych i sprawnych busów jest dobór doświadczonych, znających trasę i przede wszystkim wypoczętych kierowców. W ten właśnie sposób wyselekcjonowani kierowcy zapewniają podczas podróży do Niemiec i Holandii bezpieczeństwo pasażerom.  Dla zwiększenia bezpieczeństwa i jednocześnie zapewnienia komfortu podróży nie bez znaczenia są przerwy robione co jakiś czas w trakcie podróży. Dla kierowców jest to chwila odprężenia od napiętej bez przerwy uwagi skoncentrowanej na pokonywanej trasie. Dla pasażerów, jak wspomniano jest to okazja, aby „rozprostować kości”, czy zaczerpnąć świeżego powietrza.

Czynnik ludzki nie obejmuje jednak jedynie osoby kierowcy, bo również sam pasażer wpływa na bezpieczny przebieg podróży.  Pierwszym najogólniejszym warunkiem bezpieczeństwa jest przede wszystkim zachowanie regulaminu i poleceń kierowcy odpowiedzialnego za podróż. Stąd też zakaz rozmowy z kierowcą w czasie jazdy, aby go nie zdekoncentrować, czy zakaz nie oddalania się od busa w trakcie postojów. Ważną rzeczą jest także posiadanie przy sobie potrzebnych i zażywanych leków. Poza tym, w związku z nieznajomością i przypadkowością współpasażerów zaleca się nie przewozić w busach zbyt dużej ilości gotówki, a tą, którą się posiada należy mieć dyskretnie schowaną i pilnować.

Na zakończenie warto dodać, że w ramach bezpieczeństwa podróży wszyscy pasażerowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu busem.